De Friese

ZonneWIJzer

Design

Diensten

  • Grafisch vormgeving

Deliverables

  • De Friese ZonneWIJzer

Over het project

Concept

De Friese ZonneWIJzer wijst de weg bij zonne-energie op land. 

In 2050 wil Fryslân onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit betekent een overgang naar duurzame energie, die de leefomgeving zichtbaar zal veranderen. Tijdens deze transitie moet zorgvuldig worden omgegaan met de belangen van Friese inwoners, natuur en cultuurlandschap. Voor een goede inpassing van grootschalige zonne-energie op land heeft de Friese Milieu Federatie (FMF) daarom de ZonneWIJzer ontwikkeld. 

Doel

De ZonneWIJzer is een handreiking voor gemeenten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van zonneweides en kan worden gebruikt als input voor de Regionale Energie Strategie (RES). De eerste ZonneWIJzer is in ontvangst genomen door gedeputeerde Sietske Poepjes.

Het team

Projectmanagement: De Friese Milieu Federatie
Vormgeving: Nieya van Nie

De overhandiging aan gedeputeerde Sietske Poepjes. V.l.n.r. Sietske Poepjes en Hans van der Werf

Samenwerken?

Wil jij ook Sunny Side Visuals inschakelen voor een project?
Neem contact opBekijk andere cases